Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece

Korisnik projekta: Dječji vrtić Bubamara

Projektni partner: Grad Dubrovnik

Ukupna vrijednost projekta: 1.991.430,70 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 1.991.430,70 kuna (100%)

Razdoblje provedbe projekta: 3.2.2022. – 3.10.2023

Kontakt osoba

Voditeljica projekta: Dubravka Mojaš
Broj telefona: +385 98 1887 896
E-mail adresa: vrtic.bubamara.dubrovnik@gmail.com

Kratki opis projekta

Većina građana s područja Dubrovnika zaposlena je u turističkoj industriji te povezanim uslužnim djelatnostima u kojima je prisutan rad u terminima izvan radnog vremena dječjih vrtića što roditeljima i skrbnicima stvara dodatne poteškoće u postizanju ravnoteže između poslovnih i privatnih obveza. U gradu Dubrovniku djeluju Dječji vrtić Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica. Svake pedagoške godine, u lipnju se ispita potreba roditelja za ljetnu organizaciju rada te, radi velike iskazane potrebe, ona se kontinuirano svake godine i organizira.

Dječji vrtić Bubamara, prijavitelj projekta, također do sada nije pružao mogućnost boravka duže od 16 sati. Riječ je o privatnom odgojno- obrazovnom objektu u kojem se trenutno skrbi za 35 djece u dobi od 1 do 7 godina. Radno vrijeme objekta je od 6.00 sati do 16.00 sati. U jednoj mješovitoj odgojnoj skupini rade dvije odgojiteljice u neposrednom radu s djecom 6,5 sati, a ostali poslovi do punog radnog vremena obuhvaćaju planiranje, pripremanje rada, programiranje i vrednovanje, pripremanje i oplemenjivanje prostora, suradnja s roditeljima i stručno usavršavanje.

Rad dječjeg vrtića financira se temeljem Poziva javnih potreba u predškolskom odgoju u okviru proračuna Grada Dubrovnika i redovitim sudjelovanjem roditelja upisane djece u plaćanju troškova rada. Prilikom upisa u novu pedagošku godinu 2020./2021., provedena je anketa među roditeljima koja je ukazala na potrebu uvođenja produženog radnog vremena vrtića. Rezultati ankete su pokazali da preko 30% roditelja ima potrebu za drugačijim terminima boravka djeteta u vrtiću, odnosno za produljenje radnog vremena, a njih 43% je iskazalo želju za uvođenjem posebnog programa (strani jezik i glazbeni).

Stoga je cilj projekta “Dječji vrtić Bubamara-jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece” unaprijediti odgojno- obrazovnu funkciju Dječjeg vrtića Bubamara kroz usklađivanje radnog vremena vrtića sa stvarnim potrebama roditelja i skrbnika, zapošljavanje odgojno-obrazovnog, stručnog te pomoćnog osoblja, jačanje kapaciteta stručnjaka, razvoja dodatnog posebnog programa i uvođenje novih programa – jezičnog i glazbenog, te kroz unaprjeđenje uvjeta rada kroz opremanje.

Projektom će se uvesti potpuno nova usluga produljenog radnog vremena vrtića od 16:00 do 21:30 za najmanje 25 djece čime će se u potpunosti zadovoljiti potreba naše ciljne skupine za usklađivanjem obiteljskog i poslovnog života (dominantan u turističkom sektoru). U sklopu navedenog uvest će se i provedba novih posebnih programa – program učenja stranog jezika i glazbeni program (za najmanje 10 djece), a za koje su roditelji iskazali veliki interes.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda

Kroz projekt Dječji vrtić Bubamara - jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece, dječji vrtić Bubamara stvara preduvjete za bolju usklađenost obiteljskih i poslovnih obveza roditelja na području Dubrovnika kroz produljenje rada vrtića organiziranjem produženog boravka za najmanje 25 djece, Dječji vrtić Bubamara  osigurava i nova radna mjesta, nabavlja didaktičku opremu, poboljšava postojeće i uvodi nove programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projekt je u cjelosti financiran iz europskog socijalnog fonda kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Image

Naši polaznici

0

Cilj projekta

Cilj projekta je dugotrajno produljenje vremena rada vrtića, kao i uvođenje produženog boravka, te unaprijeđena kvaliteta odgoja i skrbi, što educiranjem zaposlenika vrtića, što kupnjom dodatne opreme. Sve to dovodi do pravog cilja, a to je usklađivanje rada vrtića sa poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području Dubrovnika. 

Očekivani rezultati projekta

Različitim promidžbeno- informativnim aktivnostima poput održavanja radionica, objava u medijima, zakupa medijskih prostora i sl., među širom javnošću na području projekta disperzirat će se informacije o novoj socijalnoj usluzi, tj. proširenju usluga koje nudi dječji vrtić, ali i stručnosti odgojiteljica te će se na taj način osigurati kontinuitet novih polaznika.

Što se radi u Bubamari?

Projektne novosti

Održana završna priredba

Održana je završna priredba u sklopu EU projekta “Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece”.

Predstavljen EU projekt

Održano je predstavljanje EU projekta “Dječji vrtić Bubamara – Jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece”

Aktivnosti za poticanje samostalnosti

Ljetne dane provodimo održavanjem aktivnosti koje potiču samostalnost u svakodnevnom životu.

Zdravstvene radionice

U sklopu EU projekta, sa zdravstvenom voditeljicom, Tinom Jaković, djeca svakodnevno uče o važnosti brige za naše zdravlje.