Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, “Dječji vrtić Bubamara Dubrovnik” objavljuje da kao javni naručitelj, nije u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi. 

Dokumenti i obavijest koji se odnose na javnu nabavu