Program „Kabinet za savjetovanje roditelja“  Dječjeg vrtića Bubamara nastao je kako bi se roditelje educiralo o razvoju djece i pomoglo im se spriječiti probleme i poteškoće u odgoju djece i odnosima u obitelji. Cilj programa je da svojim sadržajem putem grupnog i individualnog rada pomogne roditeljima  da se ponovno osjećaju kompetentnima i sretnima u svojoj ulozi roditelja.

Program obuhvaća suradnju s odgajateljima i stručnom službom vrtića na način održavanja mjesečnih sastanaka na kojima će se raspravljati o tekućoj problematici te će stručnjaci jedni drugima pružati stručnu pomoć i podršku vezano za postupanje u pojedinim problemnim situacijama.