KADA TREBAMO PRATI RUKE

Djeca su naučila da je higijena pola našeg zdravlja! Pravilnim pranjem ruku štitimo se od bolesti, bakterija i virusa. Izradili smo plakat i naučili kada sve trebamo prati naše ruke.

ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA

Viša medicinska sestra mjeri tjelesnu težinu i tjelesnu visinu djeteta te na temelju dobivenih podataka izračunava percentilne vrijednosti, odnosno, ocjenjuje da li se dijete razvija sukladno dobi. U slučaju odstupanja od standardnih vrijednosti, roditelje upućuje s djetetom na daljnju obradu endokrinologa ili nutricionista. Cilj antropometrijskih mjerenja je dobivanje točnih podataka, kako bi se na osnovu dobivenih rezultata mogle poduzeti adekvatne mjere za sprječavanje pretilosti ili pothranjenosti djece.

ZDRAVA I NEZDRAVA HRANA

Uz razgovor sa zdravstvenom voditeljicom i uz pomoć radnih listića Bubamarci su se podsjetili koja hrana pridonosi našem zdravlju, a koja mu šteti.

VAŽNOST OSOBNE HIGIJENE

Zdravstvena voditeljica svakodnevno djecu uči o važnosti higijene. Uz radne listiće i razgovor naučili su što nam sve treba za održavanje higijene, a uz suradnju sa profesoricom iz engleskog naučili su kako se te riječi izgovaraju na engleskom jeziku.

OSJETILA

Bubamarci su naučili nabrojati naša osjetila: vid, sluh, njuh, okus i dodir te su naučili njihovu funkciju.