Program je namijenjen roditeljima djece Dječjeg vrtića Bubamara. Djeca su dobi 3 do 6 godina te se program bazira na educiranju roditelja o razvojnim fazama djece ove dobi, njihovom načinu komuniciranja i ponašanja, izražavanju osjećaja, načinu igre te općenito razumijevanju potreba djece i adekvatnom reagiranju na potrebe djece. Također, program je usmjeren na jačanje roditeljskih snaga, kapaciteta i vještina te radu roditelja na sebi, a sve s ciljem uspostavljanja bliskog odosa djece i roditelja kako bi se stvorilo sigurno i stimulativno okruženje.

Pogram će se vrednovati putem evaluacijskih listića na način da će roditelji po završetku svakog pojedinog predavanja i radionice ispuniti evaluacijski listić koji će se odnositi na korisnost dobivenih informacija, stručnost predavača, kvalitetu pripremljenih materijala te osjećaj zadovoljstva u grupi. Po završetku školske godine, roditelji će ispuniti evaluacijski listić vezano za dostupnost psihologa za savjetovanje, kvalitetu dobivenih odgovora i savjeta te korisnost primjene savjeta u svakodnevnim životnim situacijama.

 

INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE RODITELJA

Individualno savjetovanje roditelja odvijat će se u prostoru  Dječjeg vrtića Bubamara u radnom vremenu psihologa, a po dogovoru s roditeljima i u skladu s njihovim mogućnostima dolaska. Roditelji će se na individualno savjetovanje javljati samostalno i ovisno o njihovim potrebama, a moći će dobiti odgovore na pitanja o razvoju i odgoju djece kao i o načinima uspostavljanja kvalitetnog odnosa s djecom te formiranju zajedničkih aktivnosti. Također, moći će iznijeti osobne probleme i poteškoće u nošenju s roditeljstvom i ponašanjima i osjećajima djece te s psihologom raditi na osobnom rastu i razvoju.

Individualnim savjetovanjima radi se na samoosposobljavanju roditelja za bolje nošenje s poteškoćama djece, njihovo samoorganiziranje, što se postiže poticanjem samoodgovornosti i odlučivanja, podrškom u konkretnoj primjeni novih načina razmišljanja u novim situacijama.

Boljim poznavanjem sebe , radom na vlastitom razvoju, suočavanjem s vlastitim sposobnostima, stavovima, ograničenjima i interesima, te načinom komuniciranja kod roditelja se potiče i razvija potreba za odgovornim zastupanjem interesa svoga djeteta.

PREDAVANJA I RADIONICE ZA RODITELJE

Programom je predviđeno održavanje predavanja i radionica za roditelje  kako bi roditelji usvojili znanja i vještine  potrebne  za adekvatan odgoj  djece te  u grupnom  radu imali međusobnu podršku.
Predavanja i radionice  održavat će se tijekom školske godine,  od  rujna do lipnja u modalitetu od  jednog predavanja/radionice  mjesečno.  Maksimalni  broj polaznika  je 12 te  će  se  u slučaju  većeg broja  prijavljenih organizirati  i veći broj predavanja/radionica. Vrijeme i mjesto održavanja bit će dogovoreno  s roditeljima i ovisit  će o mogućnostima roditelja  za  sudjelovanje te o broju prijavljenih roditelja.

JA-RODITELJ

Polaznici će preispitati svoju ulogu kao roditelja, osobna očekivanja te očekivanja od strane obitelji i okoline, doći u dodir sa svojim unutarnjim djetetom te obiteljskim vrijednostima kako bi uvidjeli koliko njihovo unutarnje stanje djeluje na roditeljstvo i našli odgovarajuće strategije reagiranja u svakodnevnim situacijama.

RAZVOJNE FAZE DJECE

Zamišljeno kao interaktivno predavanje, educiranje roditelja o razvojnim fazama djece povećat će roditeljsko znanje i svjesnost o fazama kroz koje djeca prolaze u svom razvoju te o izazovima s kojima se susreću u svakoj pojedinoj fazi. Stečena znanja o razvoju djece vrlo su bitna kako bi roditelji znali što očekivati od djece te kako reagirati na njihove potrebe u svakoj pojedinoj fazi razvoja. Kroz ovo predavanje obradit će se fizički, kognitivni i socio-emocionalni razvoj djece 3 do 6 godina.

PSIHOLOŠKE POTREBE DJECE

Kroz radionicu roditelje će se upoznati s temeljnim psihološkim potrebama:

  1. a) potrebom za povezanošću s važnom osobom/osobama u okolini, za ljubavlju, prihvaćanjem, pripadanjem, za bliskim odnosom, za „sigurnom bazom“ te za sigurnošću, predvidivošću i stalnošću ove povezanosti.
  2. b) potrebom za autonomijom, samostalnošću, uvažavanjem, slobodom izbora (odnosi se na doživljaj vlastite inicijative, na slobodu izbora, na potrebu da osjećam da sam ja ta koja upravljam svojim ponašanjem i odlučujem o njemu, a ne da se ponašam pod prisilom i izvanjskim pritiscima).
  3. c) potrebom za kompetentnošću, za sposobnošću utjecaja na ljude i stvari koji dijete okružuju, za ovladavanjem znanjima i vještinama.

Roditelji će imati priliku osvijestiti svoje potrebe i koliko su one zadovoljene te potom i potrebe svoje djece te kako ih zadovoljiti na adekvatan način.

PRIVRŽENOST I STILOVI RODITELJSTVA

Polaznike će se upoznati kako su osjećaj privrženosti roditelju, emocionalne veze koje roditelji stvaraju sa djetetom te stil roditeljstva od samog rođenja bitne odrednice budućeg života djeteta. Odnos koji uspostavljaju roditelj i dijete model je za uspostavljanje kasnijih odnosa u djetetovom životu koji također utječe na djetetov emocionalni i kognitivni razvoj.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

Prvi dio radionice komunikacijskih vještina usmjerit će se na vještine komunikacije roditelja. Roditelji će kroz vježbe naučiti o načinima na koje trenutno komuniciraju s okolinom te imati priliku poboljšati svoje vještine komunikacije učeći o neverbalnoj i verbalnoj komunikaciji s naglaskom na aktivnom slušanju i vježbanjem komunikacije kroz „ja-poruke“.

Drugi dio radionice komunikacijskih vještina usmjerit će se na načine komunikacije djece kroz pojedine razvojne faze te će se učiti kako prepoznati potrebe djece i kako adekvatno komunicirati s djecom.

POSTAVLJANJE GRANICA

Roditelji će biti upoznati s definiranjem granica (osobnih i dječjih),  kako se držati granica, steći razumijevanje o kojim se granicama može pregovarati, a o kojima ne može te kako se nositi s kršenjem granica. Bit će prezentirani načini odgovarajućeg nagrađivanja i kažnjavanja. Koristit će se primjeri iz prakse te primjeri iz života roditelja.

NOŠENJE S EMOCIJAMA

Roditelji će steći uvid u osobna emocionalna stanja te emocionalna stanja djece i bit će poučeni kako se nositi s „teškim“ emocijama (ljutnja, strah, ljubomora…).

UČENJE KROZ IGRU

Nakon kratkog uvodnog predavanja o važnosti igre u dječjem razvoju, roditeljima će biti prezentirane razne igre prikladne za dob djece od 2 do 6 godina kroz koje se potiče kognitivni i socio-emoconalni razvoj djece te uspostavlja bliski odnos između djece i roditelja.

SUOČAVANJE SA SVAKODNEVNIM STRESOM

Roditeljima će se objasniti pojmovi stresa i stresora te obrambenih mehanizama kao načina nošenja sa stresom. Usmjerit će ih se prema otkrivanju svojih snaga i adekvatnih načina nošenja sa stresom.