Mješovita grupa

Mješana grupa je grupa u kojoj vaše dijete može boraviti do 10 sati u danu u kojoj stječe sva potrebna znanja i vještine za nastavak obrazovanja.

  • Age:1-7 godina
  • Time::06:00 - 16:00

Glazbeni program

Glazbeni razvoj i glazbeni senzibilitet kod djece razvija velik broj sposobnosti kao što je aktivno slušanje koje su im korisne za daljni rast i razvoj.

  • Age:3-7 godina
  • Time::16:00-19:00

Program učenja stranog jezika

Učenje stranih jezika u ranoj dobi djeluje poticajno na razvoj jezičnih i općenito komunikacijskih vještina djece.

  • Age:3-7 godina
  • Time::16:00-19:00
Poslušajte pjesmicu i naučite abecedu

Učenje kroz igru i zabavu

Učenje kroz igru odnosno neformalno učenje u zadnje vrijeme postaje sve popularnije među djecom mlađe dobi. Dobrobiti takvog načina učenja su mnogobrojne, a neke od njih su: brže učenje, djeca su zainteresiranija i mogućnost većeg obima pamćenja, jer djeca povezuju ono što uče. Link sa strane vodi vas na pjesmicu pomoću koje djeca mogu naučiti abecedu.