PREVENTIVNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA SLABOVIDNOSTI

Slabovidnost je najčešća bolest vida u djece i vodeći uzrok sljepoće na jednome oku, a moguće ju je liječiti i izliječiti samo u ranom periodu rasta i razvoja djeteta, do oko 7. godine života. Testiranje vidne oštrine nalikuje igri odgonetavanja LEINIH SIMBOLA, a traje svega nekoliko minuta. Dijete slobodno imenuje svaki od simbola kako želi, važno je samo da isti simbol uvijek nazove jednakim imenom.