PLUĆA

U srpnju smo se posvetili učenju ljudskog tijela. Djeca su izradila model pluća i naučila da nam je potreban kisik da bismo mogli živjeti. Proučavajući svoj model vidjeli su da se proces disanja odvija u dvije faze: udisanje i izdisanje.

LJUDSKO TIJELO

Osim što su izradili model pluća, djeca su učila i o ostalim važnim organima izradom ljudskog tijela.

HIGIJENA

U našem vrtiću svakodnevno s djecom provodimo razgovor o važnosti higijene jer je higijena pola našeg zdravlja!

PIRAMIDA ZDRAVE PREHRANE

Piramida zdrave prehrane vizualni je prikaz namirnica kao smjernica što bi i na koji način trebali unositi u naš organizam. Tako su naši Bubamarci naučili da ono što je na vrhu piramide trebaju najmanje jesti, a ono što je na dnu najviše.

AKTIVNOSTI S VODOM – PRANJE VOĆA I POVRĆA

Bubamarci najviše vole aktivnosti s vodom. Pranjem igračaka voća i povrća naučili su da je vrlo važno provoditi higijenu svojih igračaka, održavati ih čistima, a ujedno su i naučili da voće i povrće prije konzumacije uvijek treba oprati s vodom.