KOSTUR

Dok su izrađivali kostura, Bubamarci su naučili od kojih se sve kostiju sastoji ljudsko tijelo!

PAZI SUNCE!

Bubamarci su naučili kako se pravilno zaštititi od sunca!

TWISTER

Izradili smo twister, zabavili se, vježbali ravnotežu i naučili koja je lijeva a koja desna strana.