Zdravstveni voditelj u vrtiću je viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređivanju zaštite zdravlja djece i ima ulogu prvog promicatelja zdravlja.

Radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima, pedijatrima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka koji se mogu grupirati u četiri područja, i to:

  • zdravstvena zaštita djece
  • praćenje i unapređenje sanitarno – higijenskih uvjeta u dječjem vrtiću
  • praćenje i unapređenje prehrane djece
  • priprema i realizacija zdravstvenog odgoja