Što je Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR?

Opća uredba o zaštiti podataka je uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Politika o zaštiti privatnosti

Dječji vrtić Bubamara, Dubrovnik Kralja Tomislava 7 (u daljnjem tekstu: Vrtić) je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18.). Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva djece) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić osobnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca. Ovom politikom o zaštiti privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni i njihovim pravima.

Svrha obrade osobnih podataka

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva, osobne podatke zaposlenika i kadnidata u natječajnom postupku, osobne podatke članova upravnog vijeća, vanjskih suradnika, te ostalih osoba koje se nađu u prostorijama vrtića ili se na nekoj drugoj osnovi smatraju ispitanicima na temelju Uredbe obrađuje u sljedeće svrhe:

  • za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
  • za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika ulsuga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću
  • za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću
  • za potrebe provedbe natječaja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i za potrebe ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa
  • za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora kojemu je ispitanik jedna od strana

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna suglasnost ispitanika. Podnošenjem zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga , kao i prijavom na natječaj za zasnivanje radnog odnosa smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka.

U slučaju kada ispitanik ne pruži Vrtiću osobne podatke za čiju obradu postoji pravna obveza na strani Vrtića (npr. u Zahtjevu za upis ispitanik ne pruži Vrtiću sve podatke koji se za potrebe donošenja odluke o upisu od njega traže), Vrtić neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis, odnosno doći će do raskida ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Videonadzor

Svrha obrade osobnih podataka putem videonadzora je zaštita osoba i imovine. Pravni temelj za obradu je legitiman interes Vrtića kao voditelja obrade. 

Sustavom videonadzora obuhvaćene su vanjske površine objekata Vrtića, kao i unutarnji prostor. Na ulasku u svaki perimetar snimanja jasno je naznačena objavijest da je objekt pod videonadzorom. 

Vrtić video snimke može dostaviti nadležnim tijelima kao što su policija i sud ako je to nužno za provoženje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa. 

Vrtić će snimke dobivene putem videonadzora čuvati najviše šest mjeseci, a po potrebi i duže ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku. 

Web stranica i kolačiči (cookies)

Službena stranica Vrtića koristi tzv. kolačiće (cookies). Kolačići su male datoteke koje internetski preglednici spremaju na naše računalo pri pristupanju pojedinim web-sjedištima kako bi se omogućila dodatna funkcionalnost tih stranica. Informacije koje ispunite ili pošaljete izravnom e-mail porukom obradit ćemo i pohraniti u svrhu kontaktiranja i odgovora na vaš zahtjev. 

Osobe mlađe od 16 godina moraju priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Vrtić ne prikuplja svjesno osobne podatke osoba mlađih od 16 godina putem svoje web stranice. 

Pregledavanje web stranice dječjeg vrtića je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju. No naša stranica automatski prikuplja podatke o Vašem računalu.

Prikupljeni podaci mogu uključivati IP adresu, tip preglednika, državu, platformu koju koristite i vrijeme pristupa. Ove podatke koristimo u svrhu sakupljanja statističkih podataka, analiye posjetitelja i poboljšanja iskustva pristupa stranici. 

Naša web stranica koristi tzv. kolačiće (cookies). Kolačići su male datoteke koje internetski preglednikci spremaju na naše računalo pri pristupanju pojedinim web-sjedištima kako bi se omogućila dodatna funkcionalnost tih stranica. Informacije koje ispunite ili pošaljete izravnom e-mail porukom obradit ćemo i pohraniti u svrhu kontaktiranja i odgovora na vaš zahtjev. 

Kolačići se koriste za spremanje lozinki i upitnika koje ste ispunili.

Svrha kolačića je dobronamjerna, oni nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju da korisnik ima bolje iskustvo prilikom posjeta web stranici.